Soluton IT-vuokrauksen tarina

Ensin oli idea. Ideana oli vuokrata iPadeja lentokentällä lentoaan odottaville matkustajille. Miten tämä idea kehittyi ja muodostui lopulta nykymuotoinen IT-vuokraus-palvelu?

Soluton IT-vuokrauksen tarina alkoi vuonna 2014, kun eräs innovatiivinen solutolainen törmäsi New Yorkin Starbuckissa mahdollisuuteen lainata iPad kahvilakäynnin ajaksi. Tästä syntyi alkuperäinen idea lentokentällä matkustajille vuokrattavista iPadeista.

Koska Solutossa haluttiin edelleen palvella nimenomaan yritysasiakkaita, pohdinnan alle otettiin, millaisia IT-laitevuokratarpeita yritysasiakkailla voisi olla. Mietimme myös, olisiko vuokralaitteille lainkaan kysyntää, kun aina oli kuitenkin mahdollista ostaa laite omaksi. Halusimme kuitenkin kokeilla idean kantavuutta ja kehitimme ensimmäisen version IT-laitteiden vuokrapalvelusta. Uuden vuokrauspalvelun kokeilemiseen mahdollisuuden tarjosi Soluton Yritystenverkkokauppa, minne lisättiin osio IT-laitteiden vuokraukselle.

Asiakkaita alkoi kertymään pikkuhiljaa. Ensimmäisenä IT-vuokrauspalvelun löysivät tapahtumanjärjestäjät, jotka muodostavat myös tänä päivänä yhden suurimmista asiakasryhmistämme. Myös messuille osallistuvat yritykset, koulutusjärjestäjät ja tuotekehittäjät löysivät palvelun. Solutossa huomattiin, että pienestä kokeilusta oli kasvanut tärkeä liiketoiminnan osa ja näin alkoi nykymuotoisen IT-vuokrauksen kehittäminen.

Kuten muidenkin Soluton palveluiden kehittämisessä, myös IT-vuokrauksen kehittämisen lähtökohdaksi haluttiin ottaa asiakkaiden tarpeet. Asiakkaille oli usein tärkeää, että laitteet sai käyttöön nopeasti ja vaivattomasti ja mahdollisimman valmiiksi asennettuina. IT-laitteiden tuli ikään kuin ilmestyä itsestään paikalle käyttövalmiina ilman, että asiakkaan piti itse stressata niiden paikalle saamisesta ja asentamisesta. Tältä pohjalta muodostui nykyinen prosessi, joka tuo IT-vuokralaitteet kiireisen asiakkaan luo niin valmiina kuin mahdollista.

Tänään IT-vuokrauksen ytimen muodostavat iPadien lisäksi kannettavat tietokoneet sekä iPad-ständit. Kuitenkin myös muita IT-laitteita on mahdollista vuokrata. Etätyön tueksi tarvitaan usein myös ulkoinen näyttö ja onpa Soluto vuokrannut myös tulostimia. Ainoa laite, mitä emme mielellämme hygieniasyistä vuokraa, ovat kuulokkeet. Kaikki muu on mahdollista saada vuokralle.

Alkuperäinen idea siis jalostui ja kantoi tähän päivään, missä IT-vuokraus on tärkeä osa Soluton tarjoamia palveluita. IT-vuokrauksen kehitystarina ei kuitenkaan ole missään nimessä valmis. 2020-luvulla ilmastonmuutos on yksi suurimmista, meihin kaikkiin vaikuttavista ilmiöistä. Näemme entistä tärkeämpänä, että IT-laitteita ei hankita turhaan kaappeihin pölyttymään vaan hyödynnetään mahdollisuutta vuokrata laite, kun käyttötarve on lyhytaikainen. Näin samaa laitetta käyttää useampi asiakasyritys ja laite palvelee koko elinkaarensa.

Haluamme edelleen kehittää vuokrattavien laitteiden valikoimaa ja tunnistaa yhä uusia asiakastarpeita, joihin IT-laitteiden vuokraaminen olisi asiakkaalle kustannustehokkaampi ja ympäristöystävällisempi ratkaisu. Tässä kehittämistyössämme haluamme kuulla myös asiakkaidemme ajatuksia. Soluton IT-vuokrauksen tarina alkoi yhden solutolaisen ideasta. Nyt se jatkuu yhdistäen niin meidän kuin asiakkaidemme ideoita.